Dyrygent, chórmistrz oraz organizator życia muzycznego. Założyciel i dyrygent Chóru „Collegium Cantorum” – obecnie chóru Filharmonii Częstochowskiej. 

Janusz Siadlak jest inicjatorem i twórcą wielu wydarzeń artystycznych (Akademickie Spotkania Muzyczne, Musicalia Czestochoviana, Muzyka w Światyniach, Pałacowe Koncerty), w tym Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów organizowanego w Częstochowie rokrocznie od 2010 roku. Jest także współtwórcą i dyrektorem artystycznym Polish Chamber Voices. Od stycznia 2003 do sierpnia 2009 sprawował funkcję kierownika chóru w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk.

Absolwent Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył z wyróżnieniem. Brał udział w kursach, seminariach, sympozjach, które prowadzili wybitni dyrygenci i przedstawiciele chóralistyki światowej m.in. prof. Heinrich Poos z Frankfurtu nad Menem, dr Hans Jaskulsky z Konserwatorium w Bochum, dr Hayashi Hikaru z Uniwersytetu w Tokio, Uwe Gronostay z Filharmonii Berlińskiej, prof. Tatsuya Muratani z Tokio oraz Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego Jan Łukaszewski.

Obszarem szczególnego zainteresowania Janusza Siadlaka jest pogłębianie wrażliwości na jakość i ekspresję dźwięku, uzyskanie bogactwa barw brzmienia poprzez pogłębianie warsztatu wokalnego śpiewaków do uzyskania jak największej homogeniczności brzmienia chóru.

Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla polskiej kultury muzycznej

___________________________________________________________

Osiągnięcia zawodowe, nagrody, wyróżnienia, medale

– Wyróżnienie dla najlepszego chóru kameralnego, Konkurs “Legnica Cantat”, Legnica 1995
– I miejsce – Prezentacje Zespołów  Chóralnych województwa częstochowskiego, Częstochowa 1997
– II nagroda – Festiwal Muzyki Religijnej, Rumia 1997
– Nagroda Główna – I Festiwal Muzyki Chóralnej, Częstochowa 1998
– Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy 1997
– I miejsce – XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce
– Wyróżnienie dla dyrygenta – Festiwal Muzyki Religijnej w Rumii 1998
– Nagroda Wojewody Częstochowskiego za całokształt pracy artystycznej 1999
– I miejsce – China International Chorus Festival of Golden Pearl, Pekin (Chiny) 1999
– III nagroda – Międzynarodowy Festiwal Chóralny, Cantonigros (Hiszpania) 1999
– Grand Prix – II Łódzki Festiwal Chóralny, Łódź 1999
– I nagroda – II Festiwal Muzyki Chóralnej, Częstochowa 2000

– „Bene merentibus” – Medal Rektora Politechniki Częstochowskiej 2000
– Nagroda Główna – I Ogólnopolskie Dni Muzyki Chóralnej im. G.G.Gorczyckiego, Bytom 2000
– Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzyki 2001
– Wyróżnienie dla dyrygenta – X Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej 2001
– „Człowiek Roku 2000” (Kapituła „Życia Częstochowy”) 2001
– I miejsce – XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Hajnówka 2001
– I miejsce – Konkurs Kolęd i Pastorałek X-go Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej, Myślenice 2001
– I miejsce – XXXVI Festiwal Pieśni Chóralnej, Międzyzdroje 2001
– III miejsce – Międzynarodowy Festiwal Chóralny, Gorizzia (Włochy) 2001
– „Wydarzenie Artystyczne Roku 2000” – Koncert John Lennon in memorial został wybrany przez czytelników Gazety Wyborczej Wydarzeniem Artystycznym Roku 2000
– „Twórca Roku 2000” (Plebiscyt „Gazety Wyborczej”) 2002
– Honorowy Obywatel Miasta New Britain (Connecticut, USA) 2004
– Honorowy Obywatel Miasta Berisso (Argentyna) 2005
– III miejsce – Międzynarodowy Festiwal Chóralny Магутны Бога, Mohylew (Białoruś) 2005
– I miejsce – I Śląski Konkurs Chórów, Katowice 2006
– Zasłużony Działacz Kultury – wyróżnienie Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej 2008
– Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “W uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej” 2010